Reparationsarbejde:

P.t. ingen.


Meddelelser:

Bellinge den 17. december 2019.
Fusionen med Bellinge Vest Vandværk træder i kraft pr. 1. januar 2019. Det nye navn på vandværket bliver - Bellinge Vandforsyning a.m.b.a. Det betyder, at alle forbrugerne i Bellinge Øst Vandværk bliver overdraget til Bellinge Vest Vandværk den 1. januar 2019.

29. marts 2018
Vi vil fremover permanent få vand fra Bellinge Vest Vandværk, da begge vores boringer er lukket. På vores generalforsamling den 12. marts 2018 blev en fusion mellem os og Bellinge Vest Vandværk enstemmigt godkendt gældende fra 1. januar 2019. Denne fusion af vandværkerne vil få navnet ”Bellinge Vandforsyning A.m.b.a.”


Bellinge, den 7. september 2017
Den meget omtalte og nye procedure med måling af pesticiden Desphenyl-Chloridazon har vist, at vandværket ligger over grænseværdien, hvorfor vi fra middag den 7. september 2017 får leveret vand fra Bellinge Vest Vandværk, hvor grænseværdien er overholdt.


Er der nogen der har mistanke om evt. utætheder ved stophanen eller vandmålere, der ikke kører, så kontakt os venligst.

 


Vandværket: www.bellinge-vv.dk

Formand Mogens Schlotfeldt
tlf.: 53314360  
mschlotfeldt@hotmail.com

Kasserer Vagn Holmegaard
tlf.: 65962222 
vbholmegaard@gmail.com


Vandforsyningen kører normalt med vand fra Bellinge Vest Vandværk.