Log ind   |  
Kontakt Minimer

Vandværkets drift:

Formand Albert Plesner
Åløkken 26, Bellinge, 5250 Odense SV
Telefon: 65962159
E-mail : albertplesner@gmail.com 

Administration:
Kasserer Ib Jespersen
Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV
Telefon: 65961497
E-mail: ibjesper@post11.tele.dk

Driftsinfo Minimer


Vandforsyningen kører normalt med vand fra Bellinge Vest Vandværk.

 

Forside Minimer


Reparationsarbejde:

P.t. ingen.


Meddelelser:

Bellinge, den 7. september 2017

Den meget omtalte og nye procedure med måling af pesticiden Desphenyl-Chloridazon har vist, at vandværket ligger over grænseværdien, hvorfor vi fra middag den 7. september 2017 får leveret vand fra Bellinge Vest Vandværk, hvor grænseværdien er overholdt.

Efterfølgende er prøveudtagning foretaget for de enkelte boringer og analyse resultatet afventes.

Yderligere information gives når analyse resultatet foreligger.


Forbrugervejledning:

Klik her


Årets gang:

Klik her


Er der nogen der har mistanke om evt. utætheder ved stophanen eller vandmålere, der ikke kører, så kontakt os venligst.

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation